Geplaatst op

Road of Change | educatief pakket

Voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen dacht ik mee over lesmethodes en deed ik ook tekstredactie. Het werd een bijzonder interessante lesmap die leerlingen van de laaste graad secundair onderwijs inzicht geeft in het leven van vluchtelingen. Vertrekpunt is de reportage ‘Road of Change’.

Geplaatst op Geef een reactie

Rode Kruis | koffertentoonstelling

Research, interacties en redactie voor een interactieve tentoonstelling in flight cases over hulp bij rampen, ontwikkelingshulp, opvang van asielzoekers, regels van oorlog en opsporen van vermisten. Voor lagere school. | Bij ImpressantPlus voor Rode Kruis Vlaanderen.

Een infopaneel uit de koffertentoonstelling

Interactie met schuifluikjes

 

Bekijk het hele project in PDF.

Geplaatst op Geef een reactie

UNICEF ‘De Rechtenverkenners’ | klasspel

Spelconcept, educatieve methodieken en redactie voor educatief klasspel dat kinderrechten introduceert in de derde graad lager onderwijs. | Bij ImpressantPlus voor UNICEF.

Educatief klasspel over kinderrechten in opdracht van UNICEF. Bij ImpressantPlus.

Taalopdracht uit de werkbundel

Download: De Rechtenverkenners Werkbundel

Geplaatst op Geef een reactie

De ontplofte opruimrobot | educatieve campagne

Concept, redactie voor educatief pakket, voorleesverhaal en communicatiecampagne voor een project rond techniek en technologie voor kleuters. | Bij Impressantplus voor Limob.

Volledig project ‘Creëer een opruimrobot’ als pdf.

Geplaatst op Geef een reactie

‘k Zag twee beren … | tentoonstelling

Concept, interacties en redactie voor een vaste tentoonstelling over seksualiteit en relaties voor kleuters en kinderen. | Bij ImpressantPlus in opdracht van Sensoa.

Interactieve tentoonstelling voor lagere school over seksualiteit. In opdracht van Sensoa. Bij Impressantplus.

Weetjes over het lichaam, al dan niet onder klapluikjes.

 

Geplaatst op Geef een reactie

Het geheim van het Grijpenveld | interactief lespakket

Concept, oefeningen (geschiedenis, Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde) en redactie voor educatieve cd-rom (eerste graad secundair onderwijs). | Bij ImpressantPlus voor Provincie Vlaams-Brabant.

Start van de applicatie

Computeroefening over opgravingen

Wiskundeoefening onder de titel ‘Meten is weten’.

Het volledige pakket als pdf.

Geplaatst op Geef een reactie

KYS voor keisterke tanden | voorlichtingscampagne

Concept, inhoud en redactie voor tentoonstelling, klasspel en educatief pakket over tandhygiëne voor lagere schoolkinderen. | Tekeningen: Jean Bernard Boulnois | Bij ImpressantPlus

 

Kindertentoonstelling over mondhygiëne en tandverzorging – concept, research, redactie – Bij Impressantplus

Kindertentoonstelling over mondhygiëne en tandverzorging – concept, research, redactie – Bij Impressantplus

Kindertentoonstelling over mondhygiëne en tandverzorging – concept, research, redactie – Bij Impressantplus

Kindertentoonstelling over mondhygiëne en tandverzorging – concept, research, redactie – Bij Impressantplus

Kindertentoonstelling over mondhygiëne en tandverzorging – concept, research, redactie – Bij Impressantplus

Tentoonstelling over tand- en mondverzorging voor kinderen. Bij Impressantplus. Tekeningen Jean Bernard Boulnois

Game over mondhygiëne. Bij Impressantplus Tekeningen door Jean Bernard Boulnois.

Game over mondhygiëne. Bij Impressantplus

 

Geplaatst op Geef een reactie

Train World | lespakketten

Inhoud, educatieve methodieken, stripscenario en redactie van drie lespakketten (lager en secundair onderwijs) voor treinmuseum Train World. | Bij ImpressantPlus voor Train World. | Tekeningen strip: Michaël Olbrechts.

Concept, research en redactie voor een educatief pakket – Train World – Bij Impressantplus

Concept, research en redactie voor een educatief pakket – Train World – Bij Impressantplus

Concept, research en redactie voor een educatief pakket – Train World – Bij Impressantplus

Concept, research en redactie voor een educatief pakket – Train World – Bij Impressantplus

Concept, research en redactie – educatief pakket voor Train World – Bij Impressantplus

Concept, research en redactie – educatief pakket voor Train World – Bij Impressantplus

Concept, research en redactie voor een educatief pakket – Train World – Bij Impressantplus


Geplaatst op Geef een reactie

Slimmer in de zon | campagne, klasspel

Inhoud, redactie, educatieve methodiek, verhaal, stripscenario voor deze voorlichtingscampagne over zonnebrand (educatief spel, prentenverhaal, affiche en folder). | Illustraties: Saskia Rogge. | Striptekeningen: Mario Boon | Bij ImpressantPlus voor Stichting Tegen Kanker

Spelconcept, research en tekst voor klasmethodiek over zonnebescherming. – Bij Impressantplus

Redactie folder over zonnebescherming – Bij Impressantplus – Tekeningen: Saskia Rogge

Redactie folder over zonnebescherming – Bij Impressantplus – Tekeningen: Saskia Rogge

Verhaalidee en tekst voor prentenverhaal rond zonnebescherming – Bij Impressantplus – Tekeningen: Saskia Rogge

Verhaalidee en tekst voor prentenverhaal rond zonnebescherming – Bij Impressantplus – Tekeningen: Saskia Rogge

Verhaalidee en tekst voor prentenverhaal rond zonnebescherming – Bij Impressantplus – Tekeningen: Saskia Rogge

Verhaalidee en tekst voor prentenverhaal rond zonnebescherming – Bij Impressantplus – Tekeningen: Saskia Rogge

Verhaalidee en tekst voor prentenverhaal rond zonnebescherming – Bij Impressantplus – Tekeningen: Saskia Rogge

Verhaalidee en tekst voor prentenverhaal rond zonnebescherming – Bij Impressantplus – Tekeningen: Saskia Rogge

Geplaatst op Geef een reactie

De Verdwenen Vrachtwagenchauffeurs | edu spel

Spelconcept, research en tekst voor educatief klasspel over het beroep van vrachtwagenchauffeur. | Bij ImpressantPlus

 

Spelconcept, research en tekst voor klasspel over het beroep van vrachtwagenchauffeur. – Bij Impressantplus

Concept, inhoud en tekst – eduactieve app over beroep vrachtwagenchauffeur. – Bij Impressantplus – Tekeningen en programmatie Studio Monk

Educatieve app/serious game over het beroep van vrachtwagenchauffeur. Bij Impressantplus. Tekeningen en programmatie: Studio Monk

Tijdschrift voor jongeren over het beroep van vrachtwagenchauffeur. Bij Impressantplus

Script voor een éénpaginastrip over vrachtwagens. | Bij ImpressantPlus

Geplaatst op Geef een reactie

Van toeten noch blazen | edukoffer

Concept, research en redactie voor een educatief pakket over blaasinstrumenten – VLAMO – Bij Impressantplus

Geplaatst op Geef een reactie

Met of zonder stippen | informatief kinderboek

Met of zonder stippen is een kinderboek over paddestoelen. Ik deed redactie voor De Wereld van KINA – Gent.

Geplaatst op

Van hier … tot daar | lespakket

Ik had de eer en het genoegen lesmethoden te bedenken en teksten te schrijven voor een lesmap rond het thema ‘Mensen op de vlucht’. Dit in opdracht van het SMAK in Gent.

De lesmap hoort bij een boek met tekeningen gemaakt door vluchtelingen. Een bijzonder fijn en interessant project (voor het derde leerjaar en alle jaren secundair) waarbij in alle opdrachten discussie en informatie-overdracht worden gecombineerd met muzische expressievormen.